KRÓTKIE HISTORIE 3

Obraz o wymiarach 50×60 cm, namalowany na niezagruntowanym płótnie farbami akrylowymi
z serii Krótkie Historie.